Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 31 2012

Spite
2219 ddbc 390
3684 4553 390
Reposted fromSAIGONMARKET SAIGONMARKET
Spite
3383 4a8a 390
Reposted fromamericano americano
Spite
Play fullscreen
jesteś jednym z błędów Boga
płaczesz, będąc bezużytecznym
dobrze wiem jak to boli
a ty wciąż nie chcesz mnie wpuścić
teraz wyważam twoje drzwi
by uratować twoja opuchniętą twarz
Mimo, że już cie nie lubię
kłamiesz, bo jesteś tragicznie bezwartościowy

piosenka na pożegnanie
piosenka na pożegnania
piosenka na...

Zanim straciliśmy naszą niewinność
zawsze byłeś jednym z tych szczęśliwców
błogosławionych przez liczbę 7 
i głosem który doprowadzał mnie do płaczu

byleś synem matki natury
kimś na kim mogłem polegać
twoje uzależnienie wyrządziło wiele szkód
przypominając tylko o przewrotności losu
teraz próbuję cie obudzić
wyciągnąć z nałogu*
bo jeśli tego nie uczynię to będzie koniec dla nas obu
z twoją pożegnalną pieśnią

piosenka na pożegnanie
piosenka na pożegnanie
piosenka na...

Zanim straciliśmy niewinność
zawsze byłeś jednym z tych
błogosławionych przez liczbę 7 
i głosem który doprowadzał mnie do płaczu

to piosenka na pożegnanie
to piosenka na pożegnanie
to piosenka na pożegnanie
to piosenka na pożegnanie

to piosenka na pożegnanie
to piosenka na pożegnanie
to piosenka na pożegnanie
to piosenka na pożegnanie

to piosenka na pożegnanie
Reposted byneilanesshallonPlaceboirrespectivedilemmaakrew

July 18 2012

Spite
-Telefon Ci dzwoni, nie odbierzesz?
- Nie.
- Odbierz, może to coś ważnego.
- Siedzisz mi na kolanach, więc nie możesz dzwonić, a co może być ważniejszego od Ciebie?
— papieroweszczescie :))
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viahallon hallon
Spite

July 17 2012

Spite
7992 e492 390
Spite
7960 6998 390
Reposted byKittyKingDerpradaetykihallon
Spite
7946 6780 390
Spite
7797 9dc7 390
Reposted bymosow mosow
Spite
7541 908a 390
Reposted byinspiration-emotionsPajexnatexvoid37
Spite
Spite
7495 8e9d 390
Spite
Spite
7474 c0a8
Reposted byvoid37 void37
Spite
Ciekawe czy Ty też czasami czekasz, żebym do Ciebie napisała.
Reposted frommarlena marlena viahallon hallon
Spite
9427 5b4c 390
Reposted fromanthime anthime viahallon hallon

July 15 2012

Spite
Kurwa, wiem, że muszę, ale nic nie potrafi mnie ruszyć z miejsca. JEBANA NIEMOC!
Reposted fromhallon hallon

July 08 2012

Spite
"Popatrz, ja tu właśnie teraz wyciągam w twym kierunku ręce, by mieć ciebie więcej, tu i teraz."
-Fisz
Reposted fromHekate81 Hekate81
Spite
Ludzie chcą się dotykać. 
Chemia dotyku jest jedną z najbardziej fascynujących chemii.
Reposted fromHekate81 Hekate81
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl