Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2012

Spite
Walka o strzępek siebie, o wieczne nadzieje i sens.
— Coma
Reposted fromHannna Hannna

July 06 2012

Spite
Spite
Sometimes, it's not the person you miss.
It's feeling you had when you where with them.
Reposted fromhallon hallon

July 04 2012

Spite
Spite
3989 edde 390
oby wrócił, bo bez niego jest tak pusto...
Reposted fromtegoniema tegoniema
Spite
Stań się lep­szym człowiekiem. I za­nim poz­nasz ko­goś upew­nij się, że znasz siebie i że nie będziesz chciał być ta­ki jak on chce, ale będziesz sobą. 
— Gabriel García Márquez
Reposted fromeowin eowin
Spite
Czasem ludzie myślą, że coś zgubili - a to nieprawda. Po prostu to coś jest w innym miejscu.
— "The Sixth Sense"
Reposted fromroxanne roxanne

July 03 2012

Spite
Reposted fromjoelEb joelEb viahallon hallon
Spite

When one door of happiness closes, another opens; but often we look so long at the closed door that we do not see the one which has been opened for us.

~ Helen Keller

Reposted fromroxanne roxanne

July 02 2012

Spite
8950 f099 390
Reposted fromhallon hallon

July 01 2012

Spite
Już nigdy nie będziemy kochać
tak jak wtedy.
— Stare Dobre Małżeństwo "Już nigdy nie będziemy kochać tak jak wtedy"
Reposted fromsaku saku viacytaty cytaty
Spite
To moja specjalność: żyję wspomnieniami albo marzeniami. Pogrążam się w nostalgii lub żywię nadzieję. Rzeczywistość mnie złości.
Reposted frommefir mefir viahallon hallon

June 30 2012

Spite
 Życie jest jak "darkroom", nigdy nie wiesz kto i w jaki sposób cię wydyma, ani też kogo ty wydymasz i jak. Ale to zbyt podniecające, żeby ot tak po prostu wyjść.
Spite
4953 3e9d 390
Spite
4947 a1a1 390
Spite
4942 fd2c
Spite
4687 1b6c 390
Reposted fromshazzz shazzz
Spite
4705 bf0e 390
Spite
4814 a6d8 390
sometimes goodbye is a second chance.
Reposted frombehindblueeyes behindblueeyes
Spite
4479 8a27 390
Reposted fromturnthepage turnthepage
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl